endüstri 4.0 neocrea

Endüstri 4.0

4. Sanayi Devrimi yani Endüstri 4.0, günümüzde kullanılan birçok otomasyon sistemini internet teknolojisi ile birleştiren kollektif bir terimdir. “4.0” olarak numaralandırmasının nedeni ise buharlı motorun bulunması Endüstri 1.0’ı ifade ederken, üretim hattı organizasyonu Endüstri 2.0’ı, otomasyon Endüstri 3.0’ı ve günümüzde internetin endüstriyel organizasyonlara girmesi Endüstri 4.0’ı ortaya çıkarmıştır. Endüstri 4.0’la, nesneler kendilerini akıllı bağlantılar ve dağıtımlar etrafında organize edebilmekte ve böylece verimli iş modelleri ortaya çıkmaktadır. Endüstri 4.0 üç yapıdan oluşur:

 • Nesnelerin interneti (Internet of Things - IOT) : Nesneler ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir.


 • Hizmetlerin interneti : Hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir.


 • Siber-fiziksel sistemleri : Fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir.


 • Endüstri 4.0'ın Sahip Olduğu Prensipler

  ► Birlikte Çalışabilirlik : Birbirine bağlanan ve birbirleriyle iletişim kuran makineler, cihazlar, sensörler ve insanları temsil eder.

  ► Bilgi Şeffaflığı : Sistemler, bilgiyi bağlamlaştırmak için sensör verileri aracılığıyla fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturur.

  ► Teknik Yardım : İnsanların karar vermede ve sorunları çözmede sistemlerin yeteneği ve insanlar için çok zor ya da güvensiz görevlerde insanlara yardımcı olur.

  ► Merkezi Olmayan Karar Verme : Siber-fiziksel sistemler kendi başına basit kararlar verir ve mümkün olduğunca özerk olur.

  Avantajları

  ► Sistemin izlenmesinin ve dolayısıyla arıza teşhisinin kolaylaştırılması

  ► Sistemin çevre dostu ve sürdürülebilir olması

  ► Üretimde esnekliğin ve verimliliğin arttırılması

  ► Kalite artışı

  ► Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi

  ► Maliyetin azaltılması