Business Intelligence (İş Zekası)


İş Zekası (Bussiness Intelligence - BI) Nedir?
İş Zekası (Business Intelligence), ham verinin işlenmesiyle daha anlamlı ve kullanışlı hale getirilmesindeki süreçlere ve yöntemlere verilen isimdir. İş Zekasının ortaya çıkmasındaki en büyük etkenlerden biri globalleşen rekabetin oranındaki artışlardır. Dünyanın bir ucundaki bir kurumda gerçekleşen ekonomik gelişme ve büyüme başka bir ülkenin ekonomisini altüst edebilmektedir. Sonuç olarak, daha hızlı karar verme, analiz ve raporlama sayısındaki artış ile İş Zekası ihtiyacı artmıştır.

Bussiness Intelligence Kapsamı
Raporlama,
Çok boyutlu analiz süreçleri,
Mantıksal çözümlemeler,
Veri madenciliği,
Süreç madenciliği(süreç yönetim teknikleri),
Karmaşık olay analizi,
Müşteri ve ürün analizleri (daha iyi ve karlı ürün, daha iyi müşteri ve potansiyelinin nerede olduğu, vs.)
İş performans yönetimi,
Bir iş sürecini diğer performans ölçümleriyle ya da bu iş sürecinin en iyileri ile kıyaslama,
Tahmine ve kurala dayalı mantıksal çözümleri kapsar.
İş Zekası yazılımı verileri erişebilir yapmanın yanı sıra, tedarikçi ve müşterilerle olan ilişkinin değerini daha kolay bir biçimde ölçebilmelerini sağlayarak, firmalara anlaşmalar esnasında daha fazla güç verir.